KONIE I PRAWO

Rozporządzenie rady w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu, Zakres, definicje i ogólne warunki transporu zwierząt, Obowiązki i zobowiązania właściwych władz, Środki wykonawcze i procedura komitetu...

 • Organizatorzy, przewoźnicy, obsługa i punkty gromadzeń

  0
  21.10.2015
  Dokumentacja transportu 1. Do transportu zwierząt uprawnione są jedynie osoby posiadające w środku transportu dokumenty określające: a) pochodzenie zwierząt i ich właściciela; b) miejsce wyjazdu; c) datę i czas wyjazdu; d) przewidziane miejsce przeznaczenia; e) przewidywany czas trwania przewozu. 2...
 • Przepisy końcowe

  0
  21.10.2015
  Artykuł 33 Uchylenia Dyrektywę 91/628/EWG oraz rozporządzenie (WE) nr 411/98 uchyla się 5 stycznia 2007 r. Odniesienia do uchylonej dyrektywy i rozporządzenia są rozumiane jako odniesienia do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 34 Zmiany w dyrektywie 64/432/EWG W dyrektywie 64/432/EWG wprowadza się ninie...
 • Środki wykonawcze i procedura komitetu

  0
  21.10.2015
  Artykuł 30 Zmiany w załącznikach i przepisach wykonawczych 1. Zmiany w załącznikach do niniejszego rozporządzenia wprowadza Rada, która działając większością kwalifikowaną, na wniosek Komisji, ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania do postępu technologicznego i naukowego, z wyjątkiem rozdziału IV, rozdziału V...
 • Obowiązki i zobowiązania właściwych władz

  0
  21.10.2015
  Artykuł 10 Wymagania dotyczące zezwoleń dla przewoźników 1. Właściwe władze wydają przewoźnikom zezwolenie, pod warunkiem że: a) osoby ubiegające się znajdują się, lub w przypadku osób ubiegających się i znajdujących się w państwach trzecich, są reprezentowane w Państwie Członkowskim, w którym ubiegają się o z...
 • Transporty śmierci

  0
  21.10.2015
   Podróż okazuje się tak trudna, że około 5% koni zdycha przed dotarciem do celu. Zwierzęta nie są pojone, gdyż dzięki temu ich mięso jest bardziej suche lub też jedynym pożywieniem jest często woda z solą, by zwiększyć objętość mięsa. Konie tratują się nawzajem, a gdy jeden upadnie, nie ma szansy już wstać. Poja...
 • Zakres, definicje i ogólne warunki transporu zwierząt

  0
  21.10.2015
  Zakres 1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do transportu zwierząt kręgowych w obrębie Wspólnoty, jak również do przeprowadzanych przez właściwych urzędników specjalnych kontroli partii wjeżdżających na lub opuszczających obszar celny Wspólnoty. 2. Jedynie art. 3 i art. 27 stosują się do: a) transportu zwie...
 • Rozporządzenie rady w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu

  0
  21.10.2015
  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97   RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a...
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.